Wat is Coaching?

Coaching is sturen. Een Coach ondersteunt een individu of groep om resultaten te bereiken en zich te ontwikkelen. Door de systematische en intensieve persoonlijke begeleiding krijgen mensen inzicht dat zij zelf sturend kunnen zijn. De persoonlijke effectiviteit in het (werk)leven neemt toe en men ervaart succes en plezier. Er zijn veel verschillende vormen van Coaching. Over het algemeen is de aanpak te verdelen in twee fasen. De eerste fase is de analysefase: in een gesprek met je Coach inzicht krijgen op je eigen sterktes, gedragspatronen en overtuigingen. De tweede fase is de procesfase: ontwikkeling in denken, gedrag en handelen op basis van verkregen inzichten en nieuwe overtuigingen…
 
Een Coach geeft je niet een 10 stappenplan van hoe jij je leven optimaal en succesvol leeft.
Een Coach gaat niet graven in het verleden van een persoon of in de persoonlijke problematiek.
Het doel van Coaching is om mensen te leren hun kernkwaliteiten, natuurlijke vaardigheden en talenten optimaal te benutten. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen alle talenten in zich heeft, maar er vaak onvoldoende gebruik van maakt. Hierdoor is men minder effectief of gelukkig.

 

Een Coach zorgt ervoor dat een persoon zijn/haar krachten optimaal benut en fungeert als een klankbord en katalysator, waardoor mensen groeien en met meer voldoening en plezier in balans kunnen leven.
Diverse gecoachte personen en teams hebben reeds aangegeven dat een Coaching traject op maat een directe positieve impact heeft gehad op de invulling en voldoening in hun werk en carrière. Ook was de invloed op hun eigen vitaliteit en ontwikkelingen in hun privéleven duidelijk merkbaar. Waardoor re-integratie in de maatschappij en naar de werkvloer steeds gemakkelijker werden.

 

Coaching is niet geschikt bij psychische stoornissen, daarvoor kunt u in therapie gaan bij psychologen of psychiaters. Coaching gaat over vandaag en morgen. Er zal wel een bevraging zijn van het verleden, maar dit dient enkel om context te bieden, niet om een verleden te verwerken.

 

Door middel van Coaching kunt u :
- leren loslaten
- bewuster keuzes maken
- leren omgaan met beperkingen
- inzicht krijgen in belemmeringen
- werken aan persoonlijke belemmeringen
- werken aan communicatieve vaardigheden
- een actieplan opstellen
- prioriteiten stellen in uw leven
- balans verkrijgen tussen werk en privé
- oplossen van persoonlijke problemen
- doelen stellen en bereiken
- wensen realiseren
- het overwinnen van obstakels
- meer zelfvertrouwen
- verhogen van de eigen effectiviteit
- verbeteren van samenwerking
- innerlijke rust
- enz.

 

Een goede coach : - houdt zijn mening voor zich, tenzij erom wordt gevraagd - oordeelt niet- is altijd ondersteunend en positief - begeleidt je in het vinden van een oplossing die voor jou werkt - stelt je de vragen die je doen nadenken - vraagt op een vriendelijke manier door tot hij bij de kern komt - is oprecht geïnteresseerd - heeft veel levenservaring en kan goed relativeren - heeft passie voor zijn vak en menselijke ontwikkeling - werkt op basis van wederzijds respect - geeft nooit informatie over het gesprek aan derden - houdt de focus en geeft structuur aan het gesprek - motiveert.

 

Een goede coach is een getrainde professional die een degelijke opleiding in coaching heeft doorlopen.Coaching is een beroep geen hobby. In een coaching opleiding krijgen coaches de middelen aangereikt om een goed coaching gesprek te houden. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, omdat een goed coaching gesprek aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Met een opleiding weet je zeker dat je coach in staat is gebleken succesvol te coachen volgens de daarvoor geldende criteria.